Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju na implementaciji projekata u oblasti razvoja politka, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, razvoja preduzeća, decentralizacije, harmonizacije sa EU politikama i drugim razvojnim projektima. Vjerujemo da naša iskustva i reference mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Ključni donatori u BiH (Delegacija EU, Kraljevina Švedska, Kraljevina Nizozemska, Fond Otvoreno društvo i dr.) nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori (UNDP, GIZ i dr.) nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera.

Sarađivali smo sa velikim brojem međunarodnih i domaćih institucija, organizacija i kompanija kao što su: Institut Svjetske banke, GFA GmbH, DAI – Development Alternatives, Inc., Chemonics International, Eurecna, InWEnt, LGI – Local Government and Public Service Reform Initiative, PricewaterhouseCoopers, PALGO centar, Predstavništvo njemačke privrede u BiH – AHK BiH, institucije na nivou BiH, Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, kao i preko 40 opština i gradova u BiH.

Za razmjenu iskustava i dogovore o mogućoj saradnji, slobodno nam se obratite: [email protected].