Predstavljeni novi koncepcijski okviri i alati za razvoju MSP

Predstavljeni novi koncepcijski okviri i alati za razvoju MSP

Na radionici koja je organizovana 4. i .5. oktobra u etno selu „Čardaci“ Vitez sa ciljem bolje pripreme za planiranje i realizaciju podrške u situacijama koje odlikuje nepredvidivost i kompleksnost, predstavljeni su novi koncepcijski okviri i alati za razvoju MSP.

Radionica je okupila preko 30 učesnika – predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Razvojne agencije Istočnog Sarajeva RAIS, Razvojne agencije Trebinja TREDEA, Mašinskog fakulteta iz Banje Luke, timova projekata „EU4DigitalSME“ (GIZ), „Local Economic Development“ (Caritas Švajcarska), „SBA u BiH2EU“ (Eda i SERDA), kao i predstavnika Ambasade Švajcarske u BiH.

Učesnici su izrazili veliko interesovanje za novi pristup, a cijelu priču i detaljniji opis koncepcijskih okvira i alata pogledajte u novom blogu Zdravka Miovčića (Ne)očekivano visok interes za nove koncepcijske okvire i alate.