Pripreme za radionicu o mogućnostima primjene novih koncepata i alata za podršku održivom razvoju MSP

U toku su pripreme za radionicu koja se organizuje sa ciljem bolje pripreme za planiranje i realizaciju podrške u situacijama koje odlikuje nepredvidivost i kompleksnost, kada do sada korišćeni koncepti i alati ne mogu da doprinesu stvaranju i održavanju gipke otpornosti MSP-a.

Radionica će se održati 4. i .5. oktobra u etno selu „Čardaci“ Vitez, a očekuje se učešće timova Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Razvojne agencije Istočnog Sarajeva RAIS, Razvojne agencije Trebinja TREDEA, Mašinskog fakulteta iz Banje Luke. Radionici će takođe prisustvovati timovi projekata „SBA u BiH2EU“ (Eda i SERDA), „EU4DigitalSME“ (GIZ), kao i projekata održivog rasta (UNDP) i „Local Economic Development“ (Caritas Švajcarska).

Radionica se organizuje kao dio aktivnosti projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.