+387 51 300 241 +387 51 319 507

   [email protected]

SR | EN

Istraživanja i analize

Osnova za identifikovanje ključnih privrednih sektora i najvećih izazova u njimaVIŠE

Sektorski odbori

Direktori preduzeća u funkciji razvoja privrednih sektora
VIŠE

Lokalni privredni savjeti i LocalAct

O unapređenju dijaloga između javnog i privatnog sektora i metodologiji usklađenog lokalnog djelovanja na razvoju MSP

VIŠE

Obuke, radionice i vaučer program

Nova znanja u unapređenju poslovanja i savjetodavna podrška u njihovoj primjeniVIŠE

Razvojni fond

Finansijska podrška za unapređenje proizvodne opreme, procesa i druge razvojne projekte preduzećaVIŠE
Lokalni privredni savjeti i LocalAct – Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu
9. Avgusta 2016.

Lokalni privredni savjeti i LocalAct – Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu

Kao oblik redovnog dijaloga između javnog i privatnog sektora na lokalnom nivou o stvarima koje su važne za razvoj lokalne privrede i olakšavanje poslovanja preduzeća

Razvojni fond
9. Avgusta 2016.

Razvojni fond

Jedan od najvažnijih instrumenata projekta CREDO Krajina je Razvojni fond u visini od milion EUR. Sredstva iz Razvojnog fonda su u formi granta i namijenjena su

Obuke, radionice i vaučer program
8. Avgusta 2016.

Obuke, radionice i vaučer program

Tokom implementacije projekta organizovano je šest radionica na kojima je učestvovalo preko 130 direktora preduzeća. Teme radionica su bile: „Izazovi i mogućnosti razvoja industrijskih preduzeća“,

Sektorski odbori
8. Avgusta 2016.

Sektorski odbori

Imajući u vidu činjenicu da situaciju u pojedinim privrednim sektorima najbolje poznaju direktori preduzeća, u okviru projekta su formirani sektorski odbori metalske, drvoprerađivačke, prehrambene industrije,

Istraživanja i analize
23. Jula 2016.

Istraživanja i analize

Polazna studija privrednih sektora Kako bi se identifikovalo koji privredni sektori su najkonkurentiniji  koji sektori mogu u najvećoj mjeri doprinijeti unapređenju ekonomije na području Krajine, pripremljena