Eda 25 godina

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog

reaktivno-kreativno Opširnije strelica
agencija Eda misija

Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Eda kao implementator kompleksnih projekata

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori/donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Novosti

Poziv za preduzeća: Učestvujte u istraživanju o promjenama u korišćenju energije
25.06.2024

Poziv za preduzeća: Učestvujte u istraživanju o promjenama u korišćenju energije

Eda je pokrenula istraživanje sa ciljem identifikacije specifičnih izazova sa kojima se susreću preduzeća u oblasti efektivnijeg i efikasnijeg korišćenja energije u proizvodnji i poslovanju, uz primjenu tehnologija koje to omogućavaju. Nalazi istraživanja će poslužiti za poboljšanja politika i instrumenata podrške za mala i srednja preduzeća u BiH u ovoj oblasti, zajedno sa međunarodnim organizacijama i domaćim […]

pročitaj više
Predstavnici Ede na sastanku partnera BEST DIH projekta u Nizozemskoj
18.06.2024

Predstavnici Ede na sastanku partnera BEST DIH projekta u Nizozemskoj

Kao jedan od partnera Interreg projekta BEST DIH (Boosting European DIH Success Through a new funding mix approach), predstavnici Ede učestvuju na sastanku koji se održava u gradu Zwolle u Nizozemskoj. Tom prilikom su dosadašnji rad i iskustva Ede predstavljeni ostalim partnerima. Na sastanku je prezentovan inovacioni sistem istočne Nizozemske, uz teorijski i praktični osvrt […]

pročitaj više
Nove mogućnosti za zapošljavanje u Istočnom Sarajevu
30.05.2024

Nove mogućnosti za zapošljavanje u Istočnom Sarajevu

Gradska razvojna agencija Istočnog Sarajeva i Grad Istočno Sarajevo, u saradnji sa partnerima – Agencijom za razvoj preduzeća Eda, opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, biroima za zapošljavanje ove dvije opštine, Mašinskim fakultetom u Istočnom Sarajevu, te preduzećima Zlatno Zrno i Eko – Željeznica, počeće u junu realizaciju projekta koji će, prema procjenama, omogućiti […]

pročitaj više
Objavljen 4. poziv Challenge fonda za prijavu inovativnih poslovnih ideja
27.05.2024

Objavljen 4. poziv Challenge fonda za prijavu inovativnih poslovnih ideja

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti, i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru Četvrtog poziva za prijavu inovativnih poslovnih ideja. Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji […]

pročitaj više
Održana konferencija „Tehnička podrška u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u MSP u BiH“
24.05.2024

Održana konferencija „Tehnička podrška u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u MSP u BiH“

Kao dio implementacije projekta “Energetska tranzicija u industriji BiH – ETI4BiH”, Centar za održivu energetsku tranziciju Reset je organizovao završnu konferenciju na temu „Tehnička podrška u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima u BiH“. Konferencija je održana 24. maja 2024. godine u Gračanici, a na konferenciji su učestvovali direktori preduzeća, […]

pročitaj više
Pogledaj sve novosti

Javni pozivi

Eda

Novi poziv Challenge fonda za prijavu inovativnih poslovnih ideja

Rok za prijavu: 01.07.2024. Pogledaj

Poziv za preduzeća: Učestvujte u istraživanju o promjenama u korišćenju energije

Rok za prijavu: 12.07.2024. Pogledaj

Prenosimo

Traže se ponude za evaluaciju projekata za ekonomski razvoj i osnaživanje mladih u BiH

Rok za prijavu: 08.07.2024. Pogledaj

Čitaonica

Publikacije, studije, priručnici, brifovi

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost. Godina izdanja: 2023. Autor: Zdravko Miovčić Urednik: Miloš Šipragić Preuzmi publikaciju

Preuzmi publikaciju download
Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Opis: U publikaciji je predstavljen instrument koji je Eda koristila u okviru projekta „SBA u BiH“. Instrument smo nazvali SIEM – Strategy Implementation Enabling Mechanism, kako bismo istakli njegovu osnovnu funkciju, koja se sastoji u jačanju komponente/faze implementacije u ciklusu upravljanja razvojem MSP. Radi se o instrumentu koji je zreloj fazi razvoja, na prelazu iz prve […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Opis: U ovom vodiču je opisana metoda podrške MSP za poboljšanje energetske efikasnosti – koncept mreža za energetsku efikasnost u industriji (MEEI). Koncept podrške MSP je komplementaran sa aktivnostima koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu energetske efikasnosti (NEEAP) BiH. Cilj modela MEEI je da se mjere koje su predložene u NEEAP BiH organizovano integriraju u […]

Preuzmi publikaciju download
Preliminarni energetski audit  za MSP – Metodološki priručnik

Preliminarni energetski audit za MSP – Metodološki priručnik

Opis: Ovaj metodološki priručnik predstavlja svojevrstan vodič za auditore prilikom provođenja preliminarnih energetskih audita. Nastao je u okviru projekta „Mreža energetske efikasnosti u industriji u BiH“ čiji je cilj da se provođenjem preliminarnih pregleda sagledaju energijski tokovi u odabranim MSP-a, identifikuju mjesta za poboljšanje energetske efikasnositi, procijeni nivo primjene i spremnost za uvođenje sistema energetskog menadžmenta […]

Preuzmi publikaciju download
Pogledaj sva izdanja