Eda 25 godina

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog

reaktivno-kreativno Opširnije strelica
agencija Eda misija

Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Eda kao implementator kompleksnih projekata

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori/donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Novosti

Objavljen javni poziv za nezaposlene za pohađanje besplatne obuke za CNC operatera
25.09.2023

Objavljen javni poziv za nezaposlene za pohađanje besplatne obuke za CNC operatera

JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor i Eda – Agencija za razvoj preduzeća, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, su objavili javni poziv za nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, za besplatno pohađanje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta. Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera […]

pročitaj više
Poziv mladim preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“
14.09.2023

Poziv mladim preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Eda objavljuje javni poziv mladim preduzetnicima i onima koji žele da to postanu, za učešće u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“. Riječ je o programu prekogranične razmjene koji mladim i potencijalnim preduzetnicima iz BiH pruža priliku da otputuju u neku od zemalja regiona ili Evropske unije, tamo sarađuju sa iskusnim i uspješnim preduzetnicima i […]

pročitaj više
Izrađen veb-sajt i veb-šop za vinariju Đordan Group iz Trebinja
11.09.2023

Izrađen veb-sajt i veb-šop za vinariju Đordan Group iz Trebinja

Preduzeće „Đordan Group d.o.o“ iz Trebinja je jedno od malih i srednjih preduzeća koje je podržano u uvođenju inovacija kroz sredstva vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM). Projekat je obuhvatao usluge tehničke podrške za uvođenje unapređenja u sistemu prodaje u skladu sa ciljevima projekta. Usluge tehničke podrške podijeljene su na: […]

pročitaj više
Novi vizuelni identitet preduzeća i proizvoda za kompaniju Bonita
08.09.2023

Novi vizuelni identitet preduzeća i proizvoda za kompaniju Bonita

Preduzeće „Bonita d.o.o“ je jedno od pet malih i srednjih preduzeća iz Trebinja koje je podržano u uvođenju inovacija kroz sredstva vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM). Projekat obuhvata unapređenje poslovanja preduzeća „Bonita d.o.o“, kroz kreiranje vizuelnog identiteta preduzeća i pakovanja/ambalaže proizvoda. Preduzeću je bilo potrebno unapređenje poslovanja kroz kreiranje […]

pročitaj više
Novi portal za internacionalizaciju poslovanja MSP
07.09.2023

Novi portal za internacionalizaciju poslovanja MSP

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula novi portal za internacionalizaciju poslovanja MSP https://internacionalizacija.komorabih.ba/ Portal nudi kompanijama brz i jednostavan pristup informacijama o propisima, zakonskim regulativama u vezi sa uvozom/izvozom roba i usluga, kao i podacima o vanjskotrgovinskoj razmjeni po tržištima i robama. Takođe, na stranici su dostupne informacije o izvorima finansiranja EU, te alati […]

pročitaj više
Pogledaj sve novosti

Javni pozivi

Eda

Poziv društvenim/socijalnim preduzećima za uvrštavanje na digitalnu mapu

Rok za prijavu: 30.09.2023. Pogledaj

Poziv mladim preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Rok za prijavu: 30.09.2023. Pogledaj

Poziv za nezaposlene za pohađanje besplatne obuke za CNC operatera

Rok za prijavu: 04.10.2023. Pogledaj

Prenosimo

Poziv za prijavu MSP kao korisnika Inovacijske vaučer sheme - Intera tehnološki park

Rok za prijavu: 29.09.2023. Pogledaj

Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. - Ambasada R. Češke u BiH

Rok za prijavu: 02.10.2023. Pogledaj

Poziv za dodjelu podsticaja za MSP - Ministarstvo privrede i preduzetništva RS

Rok za prijavu: 05.10.2023. Pogledaj

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava MSP za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije - UNDP

Rok za prijavu: 23.10.2023. Pogledaj

Čitaonica

Publikacije, studije, priručnici, brifovi

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost. Godina izdanja: 2023. Autor: Zdravko Miovčić Urednik: Miloš Šipragić Preuzmi publikaciju

Preuzmi publikaciju download
Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Opis: U publikaciji je predstavljen instrument koji je Eda koristila u okviru projekta „SBA u BiH“. Instrument smo nazvali SIEM – Strategy Implementation Enabling Mechanism, kako bismo istakli njegovu osnovnu funkciju, koja se sastoji u jačanju komponente/faze implementacije u ciklusu upravljanja razvojem MSP. Radi se o instrumentu koji je zreloj fazi razvoja, na prelazu iz prve […]

Preuzmi publikaciju download
Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Opis: Nalazi novog  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Opis: U ovom vodiču je opisana metoda podrške MSP za poboljšanje energetske efikasnosti – koncept mreža za energetsku efikasnost u industriji (MEEI). Koncept podrške MSP je komplementaran sa aktivnostima koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu energetske efikasnosti (NEEAP) BiH. Cilj modela MEEI je da se mjere koje su predložene u NEEAP BiH organizovano integriraju u […]

Preuzmi publikaciju download
Pogledaj sva izdanja