Eda 25 godina

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog

reaktivno-kreativno Opširnije strelica
agencija Eda misija

Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Eda kao implementator kompleksnih projekata

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori/donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Novosti

Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata
12.04.2024

Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata

Objavljen je novi blog Zdravka Miovčića na temu: “Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata”. Pogledajte blog i javite vaše utiske i razmišljanja ovoj temi.

pročitaj više
Rijedak primjer kritičke diskusije i saradnje između projekata
05.04.2024

Rijedak primjer kritičke diskusije i saradnje između projekata

Juče je u Brčko distriktu BiH prezentovan nacrt ažuriranog Akcionog plana za MSP inovacije, koji je izrađen uz ekspertsku podršku Franka Waeltringa (https://www.mesopartner.com), angažovanog od strane GIZ-a u okviru projekta “Inovacije i digitalizacija u MSP” (https://eu4digitalsme.ba) i tima Ede u okviru projekta “SBA u BiH2EU”. Uz glavne karakteristike prethodnog plana za period 2021-2023. i ažurirane […]

pročitaj više
Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Treći dio: Dobri primjeri i zaključci
01.04.2024

Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Treći dio: Dobri primjeri i zaključci

U trećem, završnom blogu Bojan Kovačević piše o konkretnim primjerima elektronske komunikacije uz zaključna razmatranja. Pogledajte blog i javite vaše utiske i razmišljanja ovoj temi.

pročitaj više
Usaglašena strateška orijentacija za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH
28.03.2024

Usaglašena strateška orijentacija za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH

Nakon prethodne uspješne pripreme analize stanja sa SWOT analizom i strateškim fokusiranjem, Radna grupa za pripremu nacrta Strategije infrastrukture kvaliteta u BiH je, na svom drugom sastanku, održanom 26. marta 2024. godine u Privrednoj komori Republike Srpske, usaglasila viziju i strateške ciljeve razvoja sistema infrastrukture kvaliteta do 2030. godine, sa odgovarajućim indikatorima. Radnu grupu čine […]

pročitaj više
Objavljen javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za uvođenje energetskog menadžmenta i digitalnih rješenja u industriji
27.03.2024

Objavljen javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za uvođenje energetskog menadžmenta i digitalnih rješenja u industriji

Eda je objavila poziv za za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za uvođenje energetskog menadžmenta i digitalnih rješenja u industriji. Oprema se nabavlja za mala i srednja preduzeća izabrana na osnovu poziva za izražavanje interesa za učešće u projektu, te za druge organizacije uključene u projekat. Aktivnosti se provode okviru projekta READy – Unapređenje efikasnosti […]

pročitaj više
Pogledaj sve novosti

Javni pozivi

Eda

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za uvođenje energetskog menadžmenta i digitalnih rješenja u industriji

Rok za prijavu: 11.04.2024. Pogledaj

Prenosimo

Javni poziv EENergy: do 10.000 evra bespovratnih sredstava za energetsku efikasnost

Rok za prijavu: 15.04.2024. Pogledaj

Poziv za izražavanje interesa za podršku kompanijama putem posrednika za izvoz iz dijaspore

Rok za prijavu: 15.04.2024. Pogledaj

Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije

Rok za prijavu: 23.04.2024. Pogledaj

Čitaonica

Publikacije, studije, priručnici, brifovi

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost. Godina izdanja: 2023. Autor: Zdravko Miovčić Urednik: Miloš Šipragić Preuzmi publikaciju

Preuzmi publikaciju download
Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Opis: U publikaciji je predstavljen instrument koji je Eda koristila u okviru projekta „SBA u BiH“. Instrument smo nazvali SIEM – Strategy Implementation Enabling Mechanism, kako bismo istakli njegovu osnovnu funkciju, koja se sastoji u jačanju komponente/faze implementacije u ciklusu upravljanja razvojem MSP. Radi se o instrumentu koji je zreloj fazi razvoja, na prelazu iz prve […]

Preuzmi publikaciju download
Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Opis: Nalazi novog  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Opis: U ovom vodiču je opisana metoda podrške MSP za poboljšanje energetske efikasnosti – koncept mreža za energetsku efikasnost u industriji (MEEI). Koncept podrške MSP je komplementaran sa aktivnostima koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu energetske efikasnosti (NEEAP) BiH. Cilj modela MEEI je da se mjere koje su predložene u NEEAP BiH organizovano integriraju u […]

Preuzmi publikaciju download
Pogledaj sva izdanja