Eda 25 godina

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog

reaktivno-kreativno Opširnije strelica
agencija Eda misija

Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Eda kao implementator kompleksnih projekata

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori/donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Novosti

Održana završna konferencija projekta DIH IDEMO
16.05.2024

Održana završna konferencija projekta DIH IDEMO

U organizaciji Digitalnog inovacionog haba „IDEMO“ u Banjaluci je održana konferencija „Digitalni inovacioni hab: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija“. Predstavnici preduzeća, institucija i međunarodnih organizacija su od domaćih i stranih eksperata mogli čuti informacije i iskustva o digitalizaciji radnih i proizvodnih procesa, mogućnostima koje pruža regionalno povezivanje, korištenju dostupnih sredstava i realizaciji inovativnih projekata. […]

pročitaj više
POZIV ZA UČEŠĆE – DIGITALNI INOVACIONI HUB: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija
30.04.2024

POZIV ZA UČEŠĆE – DIGITALNI INOVACIONI HUB: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija

Digitalni inovacioni hub IDEMO će 16. maja 2024. godine organizovati događaj pod nazivom ,,Digitalni inovacioni hub: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija’’. Događaj će se održati u prostorijama hotela Courtyard by Marriott u Banjoj Luci. Da biste učestvovali na događaju, potrebno je da popunite PRIJAVNI OBRAZAC. Struktura radionice: PANEL I – Digitalizacija poslovnih procesa: Ključ konkurentnosti i […]

pročitaj više
Predstavljena nova digitalna rješenja u oblasti energetskog menadžmenta
24.04.2024

Predstavljena nova digitalna rješenja u oblasti energetskog menadžmenta

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Banja Luci, Eda je organizovala radionicu pod nazivom “MSP u procesima digitalizacije u oblasti energetskog menadžmenta”. U uvodnom dijelu radionice, učesnici su se upoznali sa značajem energetskog menadžmenta, konceptom energetskog audita i spektrom digitalnih rješenja koja se koriste u oblasti energetskog menadžmenta. U nastavku radionice, diskutovano je o primjeni […]

pročitaj više
Usvajanje Strategije razvoja male privrede Federacije BiH 2022-2027.
19.04.2024

Usvajanje Strategije razvoja male privrede Federacije BiH 2022-2027.

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH je donijela zaključak o usvajanju Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027, koja će biti dostavljena Federalnom parlamentu na razmatranje i donošenje. Strategija predstavlja integrisani, višesektorski strateški dokument Federacije BiH, koji definiše politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji su putokaz za sveukupni […]

pročitaj više
Poziv na radionicu “MSP u procesima digitalizacije u oblasti energetskog menadžmenta
18.04.2024

Poziv na radionicu “MSP u procesima digitalizacije u oblasti energetskog menadžmenta

Eda poziva predstavnike malih i srednjih preduzeća na radionicu „MSP u procesima digitalizacije u oblasti energetskog menadžmenta“ koja će se održati 23. aprila 2024. sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Banja Luka, ulica Patre 5. Cilj radionice je iniciranje i ubrzavanje usvajanja digitalnih rješenja u MSP u procesima energetskog menadžmenta, kroz upoznavanje […]

pročitaj više
Pogledaj sve novosti

Javni pozivi

Eda

Prenosimo

Poziv na događaj: DIH - Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija

Rok za prijavu: 16.05.2024. Pogledaj

Čitaonica

Publikacije, studije, priručnici, brifovi

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost. Godina izdanja: 2023. Autor: Zdravko Miovčić Urednik: Miloš Šipragić Preuzmi publikaciju

Preuzmi publikaciju download
Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Opis: U publikaciji je predstavljen instrument koji je Eda koristila u okviru projekta „SBA u BiH“. Instrument smo nazvali SIEM – Strategy Implementation Enabling Mechanism, kako bismo istakli njegovu osnovnu funkciju, koja se sastoji u jačanju komponente/faze implementacije u ciklusu upravljanja razvojem MSP. Radi se o instrumentu koji je zreloj fazi razvoja, na prelazu iz prve […]

Preuzmi publikaciju download
Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Opis: Nalazi novog  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Opis: U ovom vodiču je opisana metoda podrške MSP za poboljšanje energetske efikasnosti – koncept mreža za energetsku efikasnost u industriji (MEEI). Koncept podrške MSP je komplementaran sa aktivnostima koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu energetske efikasnosti (NEEAP) BiH. Cilj modela MEEI je da se mjere koje su predložene u NEEAP BiH organizovano integriraju u […]

Preuzmi publikaciju download
Pogledaj sva izdanja