Eda 25 godina

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog

reaktivno-kreativno Opširnije strelica
agencija Eda misija

Eda kao partner

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata.

Eda kao implementator kompleksnih projekata

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori/donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Novosti

Šesta godišnja konferencija o MSP u BiH: „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije“
28.11.2023

Šesta godišnja konferencija o MSP u BiH: „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije“

Eda – Agencija za razvoj preduzeća i SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija u saradnji sa UNDP-om BiH, uz podršku Ambasade Švedske u BiH kroz projekte „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ i „Challenge to Change, C2C 3.0“, organizuju 6. godišnju konferenciju na temu „Projektna podrška održivom razvoju MSP […]

pročitaj više
27.11.2023

Prnjavor dobio 10 novih CNC operatera

U okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), završena je besplatna obuka 10 osoba za CNC operatere. Obuka je organizovana i provedena u JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora tokom oktobra/novembra i trajala je 140 časova tokom koje su polaznici stekli znanja i vještine potrebne za […]

pročitaj više
Poziv: Učestvujte u jedinstvenom istraživanju o poboljšanjima i promjenama u preduzećima
01.11.2023

Poziv: Učestvujte u jedinstvenom istraživanju o poboljšanjima i promjenama u preduzećima

Eda je pokrenula istraživanje koje je drugačije od dosadašnjih, jer je tematski izazovnije, a praktično zanimljivije po načinu izvođenja. Ono je drugačije prvenstveno zato što sami učesnici u istraživanju imaju glavnu ulogu u pogledu izbora svog iskustva i uvida koje će uključiti u istraživanje, kao i u interpretaciji njihovog značenja. Uz to, zanimljivo je za […]

pročitaj više
Otpočela besplatna obuka nezaposlenih za CNC operatera
20.10.2023

Otpočela besplatna obuka nezaposlenih za CNC operatera

U Centru srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor je otpočela besplatna obuka za CNC operatera za drugu grupu od 10 nezaposlenih. Obuka će trajati dva po mjeseca, a za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama nezaposlene osobe će dobiti uvjerenje o osposobljavanju, koje je javna isprava. Obuka se realizuje u okviru projekta Održivo […]

pročitaj više
Uspješno uvedene inovacije u 10 MSP
17.10.2023

Uspješno uvedene inovacije u 10 MSP

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) i Razvojna agencija grada Trebinje su završile projekat “Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa”, pri čemu je pružena podrška u ukupno 10 MSP. Preduzeća u kojima su realizovane projektne aktivnosti sa područja Grada Istočno Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 69.059,70 KM, su: Liv d.o.o, Mahagoni d.o.o, Elko […]

pročitaj više
Pogledaj sve novosti

Javni pozivi

Eda

Učestvujte u jedinstvenom istraživanju o poboljšanjima i promjenama u preduzećima

Rok za prijavu: 29.12.2023. Pogledaj

Prenosimo

Treći poziv za prijavu aplikacija iz Challenge fonda

Rok za prijavu: 28.12.2023. Pogledaj

Čitaonica

Publikacije, studije, priručnici, brifovi

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost. Godina izdanja: 2023. Autor: Zdravko Miovčić Urednik: Miloš Šipragić Preuzmi publikaciju

Preuzmi publikaciju download
Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Kako poboljšati implementaciju strategija i planova za razvoj MSP? Mehanizam, rezultati, iskustva i preporuke

Opis: U publikaciji je predstavljen instrument koji je Eda koristila u okviru projekta „SBA u BiH“. Instrument smo nazvali SIEM – Strategy Implementation Enabling Mechanism, kako bismo istakli njegovu osnovnu funkciju, koja se sastoji u jačanju komponente/faze implementacije u ciklusu upravljanja razvojem MSP. Radi se o instrumentu koji je zreloj fazi razvoja, na prelazu iz prve […]

Preuzmi publikaciju download
Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Opis: Nalazi novog  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, […]

Preuzmi publikaciju download
Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Vodič za uspostavljanje mreža energetske efikasnosti u industriji (MEII) u BiH

Opis: U ovom vodiču je opisana metoda podrške MSP za poboljšanje energetske efikasnosti – koncept mreža za energetsku efikasnost u industriji (MEEI). Koncept podrške MSP je komplementaran sa aktivnostima koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu energetske efikasnosti (NEEAP) BiH. Cilj modela MEEI je da se mjere koje su predložene u NEEAP BiH organizovano integriraju u […]

Preuzmi publikaciju download
Pogledaj sva izdanja