Den bättre sidan av framgången: Framgångsrika kvinnori i näringslivet

Den bättre sidan av framgången: Framgångsrika kvinnori i näringslivet

Description: Vi genom denna utgåva visa hur viktig kvinnornas roll är inom industrin här och nu, väl medvetna att denna roll ofta förblir osynlig för observatörer utanför företaget. Vi har försökt att presentera inspirerande och intressanta detaljer om några framgångsrika kvinnor, som vi lyckligtvis har framgångsrikt samarbetar med. Vi ser det som ett stort privilegium att ha möjligheten att kunna presentera de på detta sättet.

Year of release: 2016

Författaren: Eda

Download publication