SenseMaker – Istraživanje o poboljšanjima i promjenana u preduzećima

Hvala što ste podijelili sa nama svoju priču i time dali doprinos boljem razumijevanju toga kako preduzeća i preduzetnici uvode poboljšanja i promjene. Do objavljivanja rezultata istraživanja, možete pogledati dio do sada podijeljenih priča: