Održana zajednička radionica partnera na projektu “Da javne nabavke budu javne”

U Doboju je 31.5.2017. održana zajednička radionica partnera koji učestvuju u projektu „Da javne nabavke budu javne“. Radionica je poslužila da se napravi osvrt na do sada urađeni posao i da se na osnovu do sada stečenog iskustva usaglasi buduće djelovanje.

Na radionici su razmijenjena prva iskustva u vezi sa praćenjem aktuelnih javnih nabavki i praćenjem integriteta ugovornih organa, te razriješene nejasnoće i otvorena pitanja. Zajednička je ocjena da je dosadašnji rad veoma uspješan.

Partneri na projektu su Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za društvena istraživanja “Analitika”, UG “Tender” i Eda. Projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH.