Kontakt

 Agencija za razvoj preduzeća Eda

 Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH

[email protected]

 Telefon: +387 51 300 241, +387 51 319 507

 Fax: +387 51 318 838

 

Kontaktirajte nas preko formulara: