Saradnja

Eda kao partner u regionalnim projektima

Eda je zainteresovana za saradnju u regionalnim projektima, gdje može biti pouzdan, proaktivan i kreativan partner. Vjerujemo da u interakcijama sa partnerskim organizacijama postoji mnogo prilika za sinergiju. Naša iskustva, reference i stečeni kredibilitet mogu doprinijeti boljem dizajnu i implementaciji projekata koji se odnose na:

  • razvoj preduzeća sa fokusom na njihovu digitalnu transformaciju, energetsku tranziciju i inovacije,
  • pametnu specijalizaciju,
  • razvoj politka i harmonizaciju sa EU politikama,
  • lokalni i regionalni ekonomski razvoj,
  • decentralizaciju i razvoj javne uprave.

Eda kao implementator kompleksnih projekata u BiH

Ključni donatori u BiH nam povjeravaju vođenje sve zahtjevnijih projekata, a veliki međunarodni implementatori i donatori nas sve češće angažuju na izvođenju dijelova projekata gdje se, osim dubokog i specifičnog znanja, traži posebna osjetljivost na lokalni kontekst i odnose između aktera. Zahvaljujući razvijenim kapacitetima, stabilnom i komplementarnom timu, te višedecenijskom iskustvu, Eda je pouzdan implementator kompleksnih projekata.

Slobodno nas kontaktirajte za razmjenu iskustava, dogovore o potencijalnoj saradnji na razvoju projektnih ideja i implementaciji projekata putem mejla: [email protected]

Radujemo se prilikama za saradnju!