Novosti

Usvajanje Strategije razvoja male privrede Federacije BiH 2022-2027.
Poziv na radionicu “MSP u procesima digitalizacije u oblasti energetskog menadžmenta
Održivost zahtijeva fleksibilnost
Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata
Rijedak primjer kritičke diskusije i saradnje između projekata
Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Treći dio: Dobri primjeri i zaključci
Usaglašena strateška orijentacija za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH
Objavljen javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za uvođenje energetskog menadžmenta i digitalnih rješenja u industriji
Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Drugi dio: Ima li poboljšanja?
Objavljen poziv za dostavljanje ponuda za razvoj poslovnog informacionog sistema
Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Prvi dio: Značaj i prednosti e-uprave
Pogledajte novi blog
Zatvoren javni poziv za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija
Objavljen javni poziv za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija
Unapređenje rada Instituta za metrologiju BiH