Naš tim

eda tim/team
Zdravko Miovčić Zdravko Miovčić

Direktor Ede od njenog osnivanja, 1998. godine. Magistar je menadžmenta (rješavanje problema razvoja) od 1991. Ima više od 25 godina potvrđenog konsultantskog, istraživačkog i moderatorskog iskustva vezanog za lokalni/regionalni razvoj, razvoj preduzeća i dobro upravljanje. Učestvovao je u preko 40 međunarodnih projekata u BiH i Srbiji, od toga je oko polovine vodio kao menadžer projekta ili vođa tima. Kao vodeći trener i konsultant osposobio je oko pedeset lokalnih razvojnih timova za strateško planiranje razvoja. Spoljni saradnik globalne firme Mesopartner (www.mesopartner.com) specijalizovane za ekonomski razvoj, konkurentnost i inovacije. Do sada objavio devet knjiga iz oblasti odlučivanja i upravljanja razvojem. Ima objavljene priloge u međunarodnim publikacijama koje se bave lokalnim razvojem i lokalnom upravom. Objavio i devet knjiga poezije.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Srećko Bogunović

Diplomirani ekonomista sa akademskim zvanjem magistra ekonomskih nauka sa Univerziteta u Zagrebu, direktor je društva za liderstvo i razvoj Eda d.o.o, Banja Luka. Od 35 godina radnog iskustva najviše je proveo u upravljanju finansijskim institucijama te razvojnim projektima. U periodu od 8 godina upravljao je realizacijom 11 različitih projekata podržanih od strane Svjetske banke, a dvije godine je obavljao funkciju savjetnika premijera za odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama. Sedam godina je bio na poziciji predsednika uprave u dvije različite banke, a poslednjih osam godina angažovan je na poslovima realizacije i upravljanja projektima iz oblasti podrške MSP i lokalnom ekonomskom razvoju. Uz pomenuto upravljačko, istraživačko i konsultantsko iskustvo učestvovao je u brojnim stručnim skupovima, seminarima i obukama iz oblasti finansija, privrednog razvoja, zapošljavanja, digitalizacije, inovacija i sl.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Goran Janković

Master ekonomije i u Edi radi kao viši savjetnik i istraživač. Radio je na dizajnu, implementaciji i monitoringu projekata lokalnog i regionalnog razvoja, učestvovao u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške lokalnim razvojnim timovima u procesima izrade integrisane strategije razvoja i izgradnje kapaciteta za implementaciju strategije, uključujući pripremu i izvođenje obuka za pripremu i implementaciju projekata primjenom PCM i korištenje EU fondova. Sertifikovani je EUTaC trener i DEZA/GTZ konsultant. U radu sa preduzećima je izvršavao zadatke u oblastima razvoja tržišta i upravljanja marketingom, kao i u oblasti analiza i definisanja mjera za unapređenje poslovanja. Učestvovao u pripremi i izvođenju istraživanja zasnovanom na teoriji kompleksnosti – Cynefin framework i primjeni programa SenseMaker. Piše na temu razvoja na blogu Nuances of Development.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Jelena Prohaska

Diplomirani ekonomista i radi u Edi kao viši istraživač i savjetnik. Kao ekspert, savjetnik ili projekt menadžer učestvovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i stekla iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama (Svjetska banka, UNDP, ILO, GIZ), kao i sa privatnim, te javnim sektorom na lokalnom, entitetskom i BiH nivou (opštine, ministarstva, zavodi, javne ustanove. Posjeduje iskustvo za izvođenje različitih istraživanja, obradu i analizu podataka, definisanje i realizaciju mjera zapošljavanja, strateško planiranje, lokalni i regionalni razvoj. Iskustvo u pripremi, provođenju i analizi podataka iz statističih istraživanja i anketa stekla u državnoj statističkog agenciji. Učestvovala je u kreiranju više od 30 lokalnih integrisanih i sektorskih razvojnih strategija na lokalnom i višem nivou u BiH. Također je uključena u pripremu i izvođenje istraživanja zasnovanog na teoriji kompleksnosti – okviru Cynefin i primjenu okvira SenseMaker za istraživanje. Govori engleski jezik i koristi statističke programe za obradu i analizu podataka.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Aleksandar Draganić

Radi u Edi kao Koordinator za istraživanja i razvoj politika i ima više od 20 godina iskustva u implementaciji razvojnih projekata u BiH. Magistrirao je ekonomske nauke na Staffordshire univerzitetu (UK) sa tezom „Korupcija i poslovno okruženje – slučaj Bosne i Hercegovine“. Pruža ekspertizu i podršku realizaciji projekata iz oblasti reforme jave uprave, kao i drugih projekata u oblasti njegovih kompetencija (anti-korupcija, javne nabavke, ekonomski i socio-ekonomski razvoj). Kao ekspert i trener, učestvovao u kreiranju više od 25 lokalnih razvojnih strategija i planova integriteta na lokalnom i višim nivoima u BiH. Učestvovao u pripremi brojnih studija i policy dokumenata za potrebe institucija vlasti i međunarodnih organizacija, kao i u kreiranju zakona i podzakonskih akata u BiH. Aktivno uključen u rad civilnog društva BiH i njihove projekte. Autor, koautor i urednik više od 10 knjiga i publikacija.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Miloš Šipragić

Doktor ekonomskih nauka (disertacija na temu “Marketing destinacije u funkciji strategije brendiranja opština i gradova”), sertifikovani trener izvoznog menadžmenta od strane Predstavništva njemačke privrede u BiH – AHK BiH i DEZA/ GTZ konsultant. Radi u Edi kao viši istraživač i urednik. Ima više od 20 godina radnog iskustva u oblasti istraživanja, marketinga, brendinga, komunikacija i PR-a. Učestvovao u implementaciji brojnih projekata usmjerenih na unapređenje konkurentnosti i inovacija u preduzećima, te planiranju, organizovanju i implementaciji komunikacionih aktivnosti u okviru projekata finansiranih od strane EU i drugih donatora. Autor i koautor studija o izvozu i performansama metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora BiH, privlačenju investicija u BiH, te više publikacija, članaka i blogova na temu inovacija, (lokacijskog) marketinga i komunikacija.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Brankica Radulović

Magistar ekonomskih nauka (strateško planiranje u funkciji održivog lokalnog razvoja) i u Edi radi 10 godina kao savjetnik za upravljanje i lokalni razvoj. Učestvuje u pripremi i implementaciji mjera i projekata za unapređenje rada lokalne uprave i konkurentnosti preduzeća, te kreiranju i unapređenju mehanizama za podršku implementaciji strategija i planova za razvoj MSP. Posjeduje bogato iskustvo stečeno radom u privredi na poslovima finansijskog menadžmenta i radom u lokalnoj upravi na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojnim procesima i unapređenjem organizacije i rada lokalne uprave, kao i značajno upravljačko iskustvo u vođenju interdiciplinarnih timova u rješavanju razvojnih problema.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Bojan Kovačević

Diplomirani pravnik zaposlen u Edi na mjestu pravnog savjetnika. Ima  više od 15 godina iskustva u oblasti razvoja preduzetništva, unapređenja poslovnog okruženja i uspostavljanja dobrog upravljanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini. U navedenom periodu učestvovao je u izradi velikog broja zakonskih i podzakonkih akata u oblastima ekonomskog razvoja i dobrog upravljanja. Posjeduje relevantno iskustvo u dizajniranju i implementaciji finansijskih i nefinansijskih instrumenata podrške za mala i srednja preduzeća i poslovna udruženja. Pored toga, učestvovao je u velikom broju istraživanja i izradi nalaza o stanju dobrog upravljanja u javnom sektoru, s posebnim fokusom na javne nabavke, upravljanje ljudskim resursima, sprečavanje sukoba interesa i uspostavljanje mehanizama integriteta. Kao autor ili koautor, učestvovao je u izradi velikog broja dokumenata kao što su strategije, studije, prijedlozi politika i dr.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Pavle Miovčić

Master prostornog planiranja i zaposlen je u Edi kao viši istraživač i savjetnik. Učestovao je u pripremi i izvođenju više istraživanja, uključujući i istraživanja zasnovana na teoriji komplekasnosti – okviru Cynefin i primjeni alata SenseMaker. Učestvuje u implementaciji projekata koji se bave oblastima inovacija u MSP, preduzetništva i zapošljavanja, kao i izradi strateških dokumenata. Uspješno je prošao GIZ trening za moderaciju, više Mesopartner ljetnih akademija posvećenih ekonomskom razvoju, PKM – upravljanje ličnim znanjem (Personal Knowledge Mastery), nekoliko obuka posvećenih kompleksnosti, itd. Od 2021. godine se obučava za pružanje podrške MSP kroz obuku The Flow System.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Nina Vukmir

Diplomirani ekonomista, u Edi je zaposlena na mjestu finansijski menadžer i računovođa. Licencirani je računovođa od strane Savez računovođa i revizora RS, sertifikovani je EU TaC trener za MSP u oblasti finansija i kvalifikovani poslovni konsultant za finansije od strane USAID. Sudski vještak ekonomske struke. Odlično poznaje zakonske propise relevantne za upravljanje finansijama i ima iskustvo u računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima, te u pripremi budžeta za donatorske projekte i izvještaja o implementaciji (GIZ, Sida, EU projekti). Takođe, posjeduje iskustvo u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške preduzetnicima (mikro, malim i srednjim preduzećima) u pripremi aplikacija za grant i kreditna sredstva, pripremi poslovnih planova i gotovinskih tokova, kao i u promovisanju pristupa finansijskim sredstvima. Takođe je učestvovala u izvođenju različitih istraživanja i analiza.

Mejl: [email protected]

.

Zdravko Miovčić Biljana Marković

Diplomirani menadžer preduzetničkog menadžmenta i u Edi radi kao administrator. Obavlja administrativne poslove u okviru niza projekata finansiranih iz EU i donatorskih fondova, uključujući podršku vođenju finansijske dokumentacije i dokumentacije u vezi sa ljudskim resursima, učešće u izvođenju istraživanja i izradi izvještaja, te nizu promotivnih aktivnosti. Poslovi obuhvataju i organizacionu podršku izvođenju projektnih aktivnosti.

Mejl: [email protected]

.