Javni pozivi

Javni pozivi Ede

Poziv društvenim/socijalnim preduzećima za uvrštavanje na digitalnu mapu

Rok za prijavu: 30.09.2023. Pogledaj poziv

Poziv mladim preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Rok za prijavu: 30.09.2023. Pogledaj poziv

Prenosimo

Javni poziv za izražavanje interesa za tehničku podršku u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta

Rok za prijavu: 24.09.2023. Pogledaj poziv

Poziv za prijavu MSP kao korisnika Inovacijske vaučer sheme - Intera tehnološki park

Rok za prijavu: 29.09.2023. Pogledaj poziv

Poziv za dodjelu podsticaja za MSP - Ministarstvo privrede i preduzetništva RS

Rok za prijavu: 05.10.2023. Pogledaj poziv