Sa Mašinskim fakultetom potpisan ugovor o akreditaciji metoda za ispitivanje tvrdoće materijala

Sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci danas je potpisan Ugovor kojim treba da se realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta Centra za akreditovane laboratorije preko nabave opreme i akreditacije metode za ispitivanje tvrdoće materijala“.

Projektom je predviđeno povećanje obima akreditovanih metoda Centra za jednu metodu i dva mjerna područja, čime bi se kompletirala usluga za kvalifikaciju tehnologije zavarivanja prema EN ISO 15614-1, a izvršila bi se i akreditacija metoda za ispitivanje tvrdoće metalnih materijala prema EN ISO 6507-1 i EN ISO 17025 od strane Instituta za akreditaciju BiH. Za realizaciju navedenih aktivnosti predviđena je nabavka uređaja za mjerenje tvrdoće metalnih materijala metodom Vickers. Time bi se stvorile pretpostavke za širu i još uspješniju saradnju sa privrednim društvima iz metaloprerađivačkog sektora BiH.

Projekat će se implementirati u narednih šest mjeseci, a za njegovu realizaciju izdvojeno je 84.470 KM

Projekat se realizuje u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji finansira Švedska.