Analiza konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u opštini Laktaši

Analiza konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u opštini Laktaši

Opis: Na osnovu provedene kvantitativne analize, izvršena je kvalitativna analiza drvoprerađivačkog sektora opštine Laktaši koja obuhvata pregled lanca vrijednosti, konkurentnost industrije (po modelu Porterovog dijamanta) i okvir sistemske konkurentosti. Nalazi provedenih istraživanja su poslužili za formulisanje preporuka i potencijalnih intervencija. Publikacija je pripremljena u okviru projekta LocalInterAct mreža.

Godina izdanja: 2018.

Autor: dr Stevo Borojević

Preuzmi publikaciju