Analiza konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora u opštini Prnjavor

Analiza konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora u opštini Prnjavor

Opis: Na osnovu provedene kvantitativne analize, izvršena je kvalitativna analiza metaloprerađivačkog sektora opštine Prnjavor koja obuhvata pregled lanca vrijednosti, konkurentnost industrije (po modelu Porterovog dijamanta) i okvir sistemske konkurentosti. Nalazi provedenih istraživanja su poslužili za formulisanje preporuka i potencijalnih intervencija. Publikacija je pripremljena u okviru projekta LocalInterAct mreža.

Godina izdanja: 2018.

Autor: dr Stevo Borojević

Preuzmi publikaciju