Analiza lanca vrijednosti za kožu i obuću

Analiza lanca vrijednosti za kožu i obuću

Opis: Analiza lanca vrijednosti za kožu i obuću sadrži rezultate istraživanja provedenih u okviru projekta CREDO Krajina sa fokusom na proces proizvodnje i isporuke obuće.

Godina izdanja: 2014

Autor: Aleksandar Draganić

Preuzmi publikaciju