Analiza lokalne ekonomije – Opština Derventa

Analiza lokalne ekonomije – Opština Derventa

Opis: U publikaciji su analizirani najznačajniji ekonomski pokazatelji opštine Derventa kao što su broj preduzeća, ukupan prihod, zaposlenost po sektorima, izvoz, profit, profitabilnost i produktivnost. Nalazi do kojih se došlo predstavljaju važnu osnovu za planiranje, izvođenje i mjerenje djelotvornosti intervencija usmjernih ka poboljšanju konkurentnosti kako izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, tako i opštine Derventa u cjelini. Publikacija je pripremljena u okviru projekta LocalInterAct mreža.

Godina izdanja: 2018.

Autor: prof. dr Stevo Pucar

Preuzmi publikaciju