Analiza tradicionalne industrije na području Grada Prijedora

Kao dio aktivnosti na realizaciji projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Eda je otpočela pripremu analize tradicionalne industrije na području Grada Prijedora. U okviru ovog posla, planirana je organizacija tematske radionice sa lokalnim akterima tradicionalne industrije, priprema SWOT analize tradicionalne industrije, kao i priprema dokumenta “Mapiranje i analiza tradicionalne industrije Prijedora”.

Projekat “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, a finansira se sredstvima EU, Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.