Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 2

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 2

Opis: Ova publikacija predstavlja dio istraživačkih aktivnosti koje se provode u okviru projekta CREDO Krajina sa ciljem prikupljanja mišljenja i stavova predstavnika preduzeća iz odabranih privrednih sektora o najvažnijim preduslovima i karakteristikama poslovanja. Drugi broj „Barometra poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća“ se odnosi se na prvu i drugu polovinu 2014. godine.

Godina izdanja: 2015

Autor: Jelena Prohaska

Preuzmi publikaciju