Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća

Opis: Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća predstavlja dio istraživačkih aktivnosti koje se provode u okviru projekta CREDO Krajina sa ciljem prikupljanja mišljenja i stavova predstavnika preduzeća iz odabranih privrednih sektora o najvažnijim preduslovima i karakteristikama poslovanja. Ovo je prvi broj Barometra, koji je pripremljen na osnovu anketiranja provedenog u periodu februar-mart 2014. godine.

Godina izdanja: 2014

Autor:  Darko Milunović

Preuzmi publikaciju