Baza podataka o industrijskim uslugama i kapacitetima za uspješnije poslovanje

U cilju podrške razvoju poslovanja i podsticanja saradnje između preduzeća, u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, kreirana je baza podataka sa informacijama o kapacitetima preduzeća za pružanje specifičnih industrijskih usluga. 

Baza podataka o industrijskim uslugama i kapacitetima – KRIN omogućava preduzećima da objave informacije o svojim neiskorištenim kapacitetima i uslugama koje nude. Takođe, onim preduzećima koja traže dobavljače za određene industrijske usluge, ova baza omogućava identifikovanje preduzeća koja takve usluge pružaju. Na primjer, preduzeće koje ima CNC mašine za određene operacije, a koje nisu u potpunosti iskorištene u vlastitom proizvodnom procesu, mogu se koristiti za pružanje usluga obrade drugim preduzećima. Sa druge strane, neko preduzeće može imati potrebu za određenim načinom obrade metala, a da pri tome nema vlastitu opremu, pa treba usluge drugog preduzeća. Baza podataka nudi opcije i u jednom i u drugom slučaju, dakle, kako preduzećima koja nude usluge, tako i onim koja traže usluge.

U bazi se trenutno nalaze podaci o preko 50 preduzeća, prvenstveno iz oblasti metaloprerade i drvoprerade. Upis preduzeća i usluga koje se nude ili traže je besplatan. Kao olakšica pri registraciji i upisivanju podataka o preduzeću  i uslugama u bazu, pripremljen je kratki video klip koji pokazuje ovaj postupak koji se može pogledati ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=0AVoPFR4gyA .

Ovim putem pozivamo direktore preduzeća i njihove saradnike da iskoriste ovu priliku i upišu podatke o svojim preduzećima i uslugama koje nude ili traže u bazu podataka o indutrijskim uslugama i kapacitetima – KRIN. Za eventualne dodatne informacije i podršku, slobodno nas možete kontaktirati putem mejla: [email protected] ili telefona: 051/300-241.