Boljim korištenjem energije do smanjenja troškova

U organizaciji Ede u Tuzli je održan sastanak privrednika sa područja sa područja Tuzlanskog kantona, Opštine Tešanj, Brčko distrikta i Udruženja ReSet – Centra za održivu energetsku tranziciju iz Sarajeva na temu energetske efikasnosti u okviru projekta „Mreža energetske efikasnosti u industriji u BiH-MEEI“.

Interesovanje za učestvovanje u projektu su iskazala preduzeća: Menprom, d.o.o. Gornja Tuzla, Plastoflex, d.o.o. Gračanica, Kovgrad, d.o.o. Gradačac, Variplast, d.o.o. Gračanica, Kismet, d.o.o. Doboj Istok, Izazov d.o.o. Kalesija i Zaharex d.o.o. Srebrenik. Na sastancima su se preduzeća upoznala sa metodologijom i načinom organizovanja preliminarnih energetskih audita, koje će vršiti sertifikovani auditori.

Ključna ideja projekta je unapređenje energetske efikasnosti u industrijskim MSP jačanjem tehničkih i upravljačkih kapaciteta preduzeća i stvaranjem mreža energetske efikasnosti u industriji u BiH-MEEI. Planirano je da se u sklopu projekta pruži tehnička podrška preduzećima kroz provođenje preliminarnih energetskih audita s ciljem identifikacije mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti, kao i da se provedu treninzi u oblasti energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti. Pored toga, biće inicirana razmjena znanja i iskustva MSP, a  podrška će biti obezbijeđena angažovanjem sertifikovanih energetskih auditora.

Prisutni predstavnici preduzeća su na sastancima ukazali na značaj troškova energije za poslovanje i njihovu konkurentnost na tržištu, a posebno se razgovaralo o promjenama koje se globalno dešavaju u ovoj oblasti. Poboljšanje energetske efikasnosti i postupaka energetskog menadžmenta MSP u BiH je značajan korak u procesu energetske tranzicije BiH. Projekat SBA u BiH sadrži komponentu podrške implementaciji strateških planova usmjerenih na podršku razvoju MSP, a energetska efikasnost je prepoznata kao jedna od posebno važnih tema.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.