Četvrta godišnja konferencija na temu inovacija i ozelenjavanja MSP u BiH

Četvrta godišnja online konferencija na temu „Inovacije i ozelenjavanje malih i srednjih preduzeća u BiH: znamo li kuda idemo i odakle polazimo“ će se održati u četvrtak, 16. decembra ove godine od 12:00 do 15:00 sati putem Zoom platforme.

Konferenciju organizuje Eda – Agencija za razvoj preduzeća uz podršku Ambasade Švedske, u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Na konferenciji će biti diskutovano o ključnim pravcima u pogledu inovacija i “ozelenjavanja” MSP u BiH, te o sadašnjoj situaciji i potencijalima za promjene. Nastojaćemo da zajedno dođemo do odgovora na pitanja:

  • kakva je dugoročna orijentacija razvoja MSP u pogledu inovacija i zelene ekonomije i koliko su naša preduzeća i institucije podrške pripremljeni za nju?
  • kakav napredak je moguće ostvariti u kraćem roku?
  • kakva podrška je za to potrebna?

Program će biti izrazito dinamičan, a sadržaj raznovrstan, pri čemu će svi učesnici konferencije biti u prilici da svojim iskustvom, mišljenjima i prijedlozima doprinesu nalaženju djelotvornih odgovora na ključna pitanja konferencije. Odgovori, prijedlozi i preporuke učesnika, kao i zaključci konferencije će biti iskorišteni u kreiranju politika i instrumenata podrške kojima se usmjerava budućnost MSP-a u ključnim oblastima.

Zainteresovani za učešće na konferenciji mogu da se prijave putem imejla [email protected].