Ciljanom podrškom i saradnjom ka većem broju mladih preduzetnika i inovativnih firmi

Juče je održana 3. godišnja online konferencija o podršci razvoju MSP i preduzetništva u BiH, pod naslovom „Preduzetništvo i inovacije“. Konferenciju je organizovala Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Fondacijom Mozaik, sa ciljem da se doprinese pronalasku odgovora na dva aktuelna pitanja – izazova sa kojim se suočavamo:

  • kako da podržimo i olakšamo stvaranje novih firmi koje pokreću i vode mladi?
  • kako da podržimo i olakšamo stvaranje nove dodatne vrijednosti u proizvodnim MSP?

Konferenciju je otvorio gospodin Torgny Svenungsson, zamjenik šefa misije i šef razvojne saradnje pri Ambasadi Švedske u BiH, uz čiju podršku se realizuje projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u BiH – SBA u BiH“.

U prvom panelu o podršci preduzetništvu mladih, Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik i Dženan Šarić, direktor programa Startup studio su predstavili uspješan model podrške stvaranju novih firmi od strane mladih preduzetnika i preduzetnica, kreiran u skladu sa dobrim međunarodnim praksama i prilagođen kontekstu i izazovima u BiH, sa dosadašnjim rezultatima i stečenim iskustvima. O preduzetničkim izazovima i oblicima podrške koje smatraju najkorisnijima, govorili su mladi preduzetnici Tamara Jović, direktorica i suvlasnica društvenog biznisa “Super žena“ iz Zvornika i Nedim Hadžiosmanović, osnivač i direktor kompanije „Doc.ba“ iz Sarajeva.

Drugi panel je bio posvećen inovacijama, reaktivnom i kreativnom modelu ponašanja proizvodnih kompanija i kreiranju dodane vrijednosti. Uvodničar i moderator bio je Zdravko Miovčić, direktor Ede. Željko Petrović, direktor kompanije ELAS Metalexpert iz Banjaluke i Suad Ećo, direktor kompanije Ećo company iz Sarajeva su predstavili svoj razvojni put, iskustva i preporuke (šta bi njima olakšalo dalji razvoj i šta bi pomoglo drugim firmama da slijede njihov pravac, kako bismo imali više inovativnih i fleksibilnih proizvodnih firmi). Gospođa Karin Rau, menadžerica projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH je govorila o podršci inovacijama u novim projektima i planovima za razvoj MSP.

U posljednjem dijelu konferencije je razgovarano o tome kako inovativne proizvodne firme mogu da doprinesu stvaranju novih firmi i kako nove firme mogu da doprinesu inovativnosti proizvodnih firmi.

Svi učesnici konferencije su bili u prilici da sa drugima podijele svoja iskustva, mišljenja i prijedloge i tako doprinesu nalaženju djelotvornih odgovora na ključna pitanja konferencije. Dobijen je veliki broj dragocjenih ideja, prijedloga i preporuka koji mogu biti vrlo korisni u izradi strategija razvoja i pripremi projekata podrške MSP i preduzetništva za period 2021-2027, kao i akcionih planova za podršku inovacijama u MSP 2021-2023. čija je izrada u toku.

Još jednom se zahvaljujemo partnerima, panelistima i učesnicima konferencije na saradnji i aktivnom učešću, kao i Ambasadi Švedske u BiH na razumijevanju i podršci.

Materijali korišteni tokom konferencije su dostupni ovdje: https://bit.ly/3gaANzz, a snimak konferencije će biti dostupan na Edinoj Facebook stranici i YouTube kanalu.