Danas se završava projekat „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”

Projekat „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost” je započeo u junu 2017. godine, a završava se danas. Opšti cilj projekta se odnosio na povećanu usklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru, a specifični cilj na uspostavljeno funkcionalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. Velikim zalaganjem svih partnera i učesnika u realizaciji projekta, postignuti su rezultati koji prevazilaze definisane indikatore projekta i koji pružaju dobru polaznu osnovu za nastavak rada na pobošljanju uslova na tržištu rada Prnjavora.

Bitno je napomenuti da proces usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada neće prestati sa završetkom projekta i da su kroz projekat uspostavljene strukture koje obezbjeđuju održivost i kontinuiranu interakciju aktera na tržištu rada.

Više informacija o iskustvima stečenim kroz projekat, kao i njegovim rezultatima, možete pogledati na blogu „Partnerstvom i interakcijama do radnih mjesta i zapošljavanja“.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.