Digitalizacija u funkciji unapređenja konkurentnosti preduzeća

U toku je istraživanje o stanju u oblasti digitalizacije kod preduzećima iz oblasti metalske i drvoprerađivačke industrije u odabranim opštinama. Predstavnici Ede zajedno sa njemačkim konsultantima obavljaju intervjue sa direktorima preduzeća u cilju identifikacije mogućnosti za unapređenje konkurentnosti preduzeća korištenjem odgovarajućih IT rješenja. Na ovu temu se takođe razgovara i sa organizacijama koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća.

Polovinom aprila je planirano organizovanje okruglih stolova na kojima će biti predstavljeni preliminarni nalazi istraživanja, dok će finalni nalazi istraživanja o digitalizaciji, sa preporukama za unapređenje ove oblasti, biti objavljeni u studiji.

Projekat „Informacione tehnologije kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ finansiraju Evropska Unija i GIZ (u okviru programa EUProLocal), a implementira PEM Consult u saradnji sa Edom.