Digitalizovani poslovni procesi u preduzeću Dineco iz Trebinja

Podršku u uvođenju inovacija je kroz sredstva vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM) je takođe dobilo i preduzeće Dineco d.o.o iz Trebinja

Projekat obuhvata unapređenje poslovanja preduzeća kroz digitalizaciju poslovnih procesa. Preduzeće Dineco d.o.o. je osnovano 2006. godine i od samog osnivanja se bavi proizvodnjom pločastog namještaja. Kasnije su svoju ponudu upotpunili dizajniranjem i opremanjem enterijera, od idejnih rješenja, 3D vizualizacije, pa do krajnje izrade.

„Proizvodnja, pored toga sto je složen proces u tehničkom smislu, takođe je i veliki organizacioni problem. Potrebno je uskladiti različite faze, od momenta kad kupac izrazi interesovanje, pa preko dizajna, tehničke pripreme, naručivanja materijala, izrade samog proizvoda, sve do konačne isporuke i kontrole kvaliteta. Komunikacija između timova i logistika je najčešće usko grlo u svim većim kompanijama. Do sada smo većinu evidencije pratili služeći se klasičnim alatima kao što su Word ili Excel. Izradom specijalizovanog softverskog rješenja za praćenje proizvodnje integrisali smo cijeli proces. Povezali smo postojeće softvere, ubrzali proizvodnju, smanjili mogućnost kašnjenja ili greške i povećali zadovoljstvo kupaca, tako da se sada lakše nosimo sa sve većom potražnjom za kvalitetnim namještajem“,  istakla je direktor preduzeća Slađana Bukvić Pendo.

Projekat uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća sa područja grada Trebinja provodi Razvojna agencija Grada Trebinja, u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2020 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.