Dragocjena iskustva sa studijske posjete sektorskog odbora metalske industrije

U skladu sa planom rada sektorskog odbora metalske industrije, u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, u periodu od 10-12. juna 2018. je organizovana studijska posjeta.

Tokom studijske posjete odabranim preduzećima, organizacijama i institucijama podrške u Austriji i Sloveniji, direktori preduzeća i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske su imali priliku da se upoznaju sa uslovima i načinom poslovanja preduzeća koja ostvaruju dobre rezultate (posebno u segmentu inovacija proizvoda i procesa), kao i sa dobrim praksama organizacija i institucija koje pružaju podršku preduzećima.

Studijska posjeta je obuhvatila posjetu sljedećim organizacijama, institucjama i kompanijama u Gracu: ACstyria Mobilitätscluster, FabLab – laboratoriji za proizvodnju na Institutu za inovacije i industrijski menadžment (IIM) pri Univerzitetu tehnologije, kao i poznatoj kompaniji Magna Steyr koja je uključivala obilazak proizvodnih pogona u kojima se sklapa Mercedes G-klase. U Sloveniji je organizovana posjeta kompanijama Dorninger Hytronics i Struc, uz obilazak hidroelektrane Fala.

Članovi sektorskog odbora metalske industrije su bili vrlo zadovoljni organizovanom studijskom posjetom, a dobijene informacije i iskustva će biti iskorišteni u daljem radu sektorskog odbora.

Projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.