Druga godišnja konferencija o podršci razvoju MSP – Sarajevo, 20. novembar

Druga godišnja konferencija „Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH“ će se održati 20. 11. 2019. od 12:00 do 16:00 sati u sali Spoljnotrgovinske komore BiH u Sarajevu. Konferenciju zajedno organizuju Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Spoljnotrgovinska komora BiH, Vijeće stranih investitora u BiH i Eda – Agencija za razvoj preduzeća, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske.

Na konferenciji će biti predstavljen novi okvir podrške za razvoj MSP-a u zemlji, koji je usklađen sa evropskim okvirom, s jedne strane, i koji omogućuje harmonizaciju strategija i politika podrške za razvoj MSP unutar Bosne i Hercegovine, s druge strane. Okvir se gradi zajedničkim radom timova Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva RS i Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu BD. Finalizacijom i primjenom ovog okvira omogućiće se znatno intenzivnija, bolje fokusirana i sistemski koordinisana i organizovana domaća i međunarodna podrška razvoju MSP-a u zemlji.

Program će biti izrazito dinamičan, a sadržaj raznovrstan i postavljen tako da omogući približavanje perspektiva privatnog i javnog sektora, kao i ključnih međunarodnih donatora i projekata koji podržavaju ekonomski razvoj. Svi učesnici konferencije biće u prilici da svojim iskustvom, mišljenjima i prijedlozima doprinesu stvaranju djelotvornije i obuhvatnije podrške razvoju MSP-a.

Program konferencije se može preuzeti ovdje: https://edabl.org/wp-content/uploads/2019/11/Program-2.-konferencije-o-podršci-MSP-u-BiH.pdf