Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH – Priručnik za kreatore politika i preduzetnike

Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH – Priručnik za kreatore politika i preduzetnike

Opis: Priručnik je namijenjen kreatorima javnih politika, te direktorima preduzeća i preduzetnicima sa željom da se pojasni koncept državne pomoći i njenog značaja kao razvojnog instrumenta, te ukaže na mogućnosti koje stoje na raspolaganju, ali i zamke koje treba izbjeći u ovoj oblasti. U priručniku su predstavljena pravila državne pomoći za MSP kako bi se doprinijelo njihovom efikasnom provođenju, kao i “Privremeni okvir za mjere državne pomoći za podršku ekonomiji u uslovima pandemije Covid-19“ koji koristi Evropska komisija sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica.

Priručnik je pripremljen u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Godina izdanja: 2020.

Autor: Radmila Mihić

Preuzmi publikaciju