Dvije strane medalje – Integritet ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama

Dvije strane medalje – Integritet ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama

Opis: U publikaciji su predstavljeni nalazi monitoringa integriteta ugovornih organa (institucija javnog sektora) u oblasti javnih nabavki, te stavovi i mišljenja predstavnika poslovne zajednice (ponuđača) u vezi sa javnim nabavkama. Monitoring je vršen korišćenjem pojedinačnih i agregiranih nalaza institucija za reviziju javnog sektora, te informacija i tenderske dokumentacije iz aktuelnih postupaka javnih nabavki, dostupnih na Portalu javnih nabavki BiH. Stavovi poslovne zajednice su istraženi korišćenjem dva metoda istraživanja. Prvi je inovativan metod, SenseMaker, koji je pogodan za istraživanje kompleksnih situacija, i ovo je njegova prva primjena u oblasti istraživanja javnih nabavki. Pored SenseMaker-a, provedeno je i „klasično“ anketiranje predstavnika poslovne zajednice o njihovim stavovima o javnim nabavkama u BiH. Na kraju, publikacija daje pregled postojećeg pristupa u povećanju integriteta javnih nabavki, kao i indicije zašto ovaj pristup još uvijek ne daje zadovoljavajuće rezultate u BiH. Publikacija je nastala u okviru projekta „Dvije strane medalje – Integritet ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama“, podržanog od strane Fonda otvorenog društva BiH.

Godina izdanja: 2019.

Autori: Aleksandar Draganić, Bojan Kovačević

Preuzmi publikaciju