Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Eda 25 godina – STVARANJEM protiv kvarenja

Opis: Povodom jubileja – 25 godina uspješnog rada Ede, pripremili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako smo radili u prethodnih 5 godina, kakvu viziju imamo za naredni period i kako ćemo nastojati da tu viziju pretočimo u stvarnost.

Godina izdanja: 2023.

Autor: Zdravko Miovčić

Urednik: Miloš Šipragić

Preuzmi publikaciju