Eda pripremila nacrt sektorskih planova za Grad Trebinje

U okviru procesa izrade strategije razvoja Grada Trebinje za period 2018-2027, Eda je pripremila nacrt sektorskih planova za ekonomski i društveni razvoj i zaštitu životne sredine, koji sadrže sektorske ciljeve, projekte i mjere. Nacrt sektorskih planova je dostavljen predstavnicima Grada Trebinje na razmatranje i na osnovu komentara i sugestija sektorski planovi će biti finalizirani.