Eda uručila bazu podataka o preduzećima ministarstvima nadležnim za podršku MSP u BiH

U sklopu projekta SBA u BiH, Eda je uručila bazu privrednih subjekata predstavnicima Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Baza privrednih subjekata u BiH je uređena za osnovnu obradu i analizu podataka iz godišnjih izvještaja o poslovanju preduzeća. Baza sadrži podatke za preko 32 000 privrednih društava za 2016. i 2017. godinu.

Podaci su raspoloživi prema različitim strukturama preduzeća: veličini, sektorima i područjima djelatnosti, izvoznoj orijentaciji i geografsko-administrativnim kriterijumima.

Ministarstvima će biti ova baza biti od koristi za analizu poslovanja preduzeća i efikasnije planiranje intervencija.

Projekat SBA u BiH je podržan od strane Švedske.