Elektronska komunikacija sa upravom u Federaciji BiH. Drugi dio: Ima li poboljšanja?

U drugom dijelu bloga Bojan Kovačević opisuje kakve su mogućnosti elektronske komunikacije između građana i poslovne zajednice u Federaciji BiH koje su omogućene izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, te koji su izazovi u elektronskoj komunikaciji još uvijek prisutni.

Pogledajte blog i javite vaše utiske i razmišljanja ovoj temi.