Gap-analiza ključnih privrednih sektora

Gap-analiza ključnih privrednih sektora

Opis: Gap-analiza ključnih privrednih sektora nudi odgovore na pitanja gdje smo sada i gdje želimo biti u kontekstu metalske, prehrambene, drvoprerađivačke i industrije kože i obuće, koji su identifikovani kao najkonkurentniji u okviru projekta CREDO Krajina.

Godina izdanja: 2014

Autor: Stevo Pucar

Preuzmi publikaciju