GAP-analiza, Sektor: drvoprerada

GAP-analiza, Sektor: drvoprerada

Opis: Publikacija je nastala u okviru projekta CREDO Krajina i nudi odgovor na pitanje gdje se sada nalazi drvoprerađivačka industrija, gdje želimo da bude i kako tamo stići.

Godina izdanja: 2015

Autor: Stevo Pucar

Preuzmi publikaciju