Predstavljeni nalazi istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, predstavljeni su rezultati prvog od tri  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Rezultate istraživanja je predstavio koordinator Borislav Vukojević, rukovodilac Anketnog centra Fakulteta političkih nauka, uz prisustvo dekana Fakulteta političkih nauka prof. dr Zdravka Zlokape, Aleksandra Draganića, koordinatora za istraživanja i razvoj politika iz Ede, predstavnika akademske zajednice i medija.

Nalazi realizovanog istraživanja stavova građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama pokazuju da građani Republike Srpske ne žele u NATO, a preferiraju pridruživanje Evropskoj uniji.

Protiv pridruživanja NATO savezu je više od polovine ispitanika. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO podržava više od 20% ispitanika, a njih 8,5% bi podržalo ulazak u NATO ukoliko to Srbija učini.

Sa druge strane, ulazak BiH u Evropsku uniju podržava više od 60% ispitanika. Mladi (do 35 godina) generalno najmanje podržavaju pridruživanje Bosne i Hercegovine NATO savezu i Evropskoj uniji.

Istraživanje je sprovedeno CATI metodom na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 5 radnih dana u oktobru 2019. godine.

Nalazi istraživanja su dostupni na: http://bit.ly/2Kp4PRw

Projekat „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.