Građani Republike Srpske ne žele u NATO, ali preferiraju pridruživanje Evropskoj uniji

Građani Republike Srpske ne žele u NATO, ali preferiraju pridruživanje Evropskoj uniji

Opis: Nalazi prvog od tri  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 5 radnih dana u oktobru 2019. godine. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ koji implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.

Godina izdanja: 2019.

Preuzmi dokument