Informativni sastanci – prezentacije projekta Challenge to Change 3.0

Pozivaju se preduzetnici i predstavnici preduzeća da prisustvuju informativnim sastancima – prezentaciji projekta Challenge to Change 3.0 koji će biti održani u sljedeći gradovima:

  • Trebinje: utorak, 25.10. 2022. sa početkom u 12 sati u velikoj sali Gradske uprave Grada Trebinja,
  • Banja Luka: utorak, 1.11. 2022. sa početkom u 12 sati u prostorijama Privredne komore Republike Srpske,
  • Doboj: srijeda, 2.11. 2022. sa početkom u 11 sati u sali za sastanke Područne privredne komore Doboj,
  • Bijeljina: četvrtak 10.11.2022. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Područne privredne komore Bijeljina.

Podsjećamo da je za potencijalne aplikante na raspolaganju indikativni budžet od oko 480.000 EUR.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, a za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR.

Javni poziv je dostupan na: https://c2c.ba/bs/pozivi/1-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/1.

Rok za dostavljanje aplikacija je 23.11.2022. godine, do 16 sati.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.