Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Federacija BiH

Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Federacija BiH

Opis: “Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Federacija BiH” sadrži radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, sa detaljnim obrazloženjem; Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, sa detaljnim obrazloženjem; Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, sa detaljnim obrazloženjem, te Modela javnog poziva za korišćenje sredstava aktivnih mjera za zapošljavanje. Inicijativa je dostavljena predstavnicima relevantnih institucija u Federaciji BiH sa zahtjevom da se ona razmotri i uvrstiti u Program rada/dnevni red u prvom kvartalu 2012. godine.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif