Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Tuzlanski kanton

Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Tuzlanski kanton

Opis: “Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Tuzlanski kanton” sadrži radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, sa detaljnim obrazloženjem. Inicijativa je dostavljena predstavnicima relevantnih institucija u Tuzlanskom kantonu sa zahtjevom da se ona razmotri i uvrstiti u Program rada/dnevni red u prvom kvartalu 2012. godine.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif