Inovacije i interakcije – ključni faktori razvoja preduzeća

Inovacije i interakcije – ključni faktori razvoja preduzeća

Opis: U prvom dijelu studije su razjašnjeni najvažniji pojmovi u vezi sa inovacijama, dok drugi dio sadrži prikaz kvantitativnih pokazatelja koji se odnose na inovacije preduzeća u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, na Zapadnom Balkanu i EU. U trećem dijelu su predstavljeni nalazi provedenog istraživanja o stanju, kapacitetima, praksi inovacija, barijerama i mogućnostima za unapređenje inovacija u odabranim preduzećima drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora. U posljednjem dijelu studije su predstavljeni nalazi istraživanja o razlozima za (ne)saradnju među preduzećima, na osnovu drugog istraživanja koje je bazirano na istraživačkom pristupu i metodologiji koja je posebno osjetljiva na kompleksne probleme (tzv. Cynefin okvir, uz primjenu programa SenseMaker). S obzirom na to da je riječ je novom istraživačkom pristupu i metodologiji u globalnim razmjerama i da su istraživanja bazirana na njima veoma rijetka, ovo istraživanje u tom smislu ima i pionirski karakter. Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ.

Godina izdanja: 2018

Autori: Stevo Borojević, Pavle Miovčić, Miloš Šipragić i Goran Janković

Preuzmi dokument