Inovacije – zašto i kako

Inovacije – zašto i kako

Opis: U publikaciji su definisani najvažniji pojmovi u vezi sa inovacijama i prikazano je trenutno stanje u vezi sa inovacijama u sektorima prerade metala i drveta. Takođe, prikazani su neki od dobrih primjera saradnje i ukazano je na moguće dalje aktivnosti za unapređenje kapaciteta, a posebno interakcija, u cilju povećanja broja inovacija u preduzećima. Publikacija je pripremljena u okviru projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

Autor:  Goran Janković

Preuzmi dokument