Integritet ugovornih organa u javnim nabavkama – dometi Ex post monitoringa

Integritet ugovornih organa u javnim nabavkama – dometi Ex post monitoringa

Opis: U publikaciji su predstavljeni nalazi monitoringa integriteta ugovornih organa (institucija javnog sektora) u oblasti javnih nabavki. Na osnovu pojedinačnih izvještaja revizorskih institucija u BiH i sličnih dostupnih podloga o javnim nabavkama ugovornih organa u prethodnom periodu, publikacija opisuje karakteristične obrasce ponašanja u ovoj oblasti. U publikaciji su takođe navedene nepravilne i nezakonite prakse uočene kroz cjelokupan ciklus javne nabavke, od planiranja nabavki, do implementacije ugovora o javnim nabavkama uz navođenje primjera iz revizorskih izvještaja koji ovakve prakse potvrđuju. Publikacija je nastala u okviru projekta „Ka integritetu ugovornih organa u javnim nabavkama“, podržanog od strane Fonda otvorenog društva BiH.

Godina izdanja: 2018

Autori: Aleksandar Draganić, Bojan Kovačević

Preuzmi publikaciju