Interakcije i saradnja u uvođenju inovacija u preduzeća

Interakcije i saradnja u uvođenju inovacija u preduzeća

Opis: Brif ukazuje na važnost i potrebu unapređenja interakcija i saradnje kako između preduzeća, tako i između preduzeća i institucija podrške, da bi se povećao broj inovacija u preduzećima. Navode se dobri primjeri interakcija između preduzeća (u formi sastanaka sektorskih odbora, studijskih posjeta, baze podataka sa kapacitetima preduzeća i dr.), te između preduzeća i konsultantskih kuća, obrazovnih ustanova i institucija. Brif je pripremljen u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

Preuzmi brif