Internacionalizacija poslovanja MSP u BiH – Ka harmonizaciji politika i instrumenata podrške

Kao dio aktivnosti projekta “SBA u BiH”, pripremljena je nova studija Internacionalizacija poslovanja MSP u BiH – Ka harmonizaciji politika i instrumenata podrške“. Studija je pripremljena sa ciljem da ukaže na značaj procesa internacionalizacije i da pruži raspoloživi pregled politika i instrumenata podrške procesu internacionalizacije. Na osnovu toga, ukazano je na neophodnost da se kreiraju harmonizovane politike i instrumenti podrške za MSP u dimenzijama SBA profila BiH za koje je nadležan državni nivo vlasti, dok ostali nivoi vlasti mogu da daju znatan doprinos dimenziji 10 – internacionalizacija poslovanja MSP.

Studija se može preuzeti ovdje: https://bit.ly/3130Wx4

Studija je pripremljena u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji implementira Eda, a finansira Švedska.