Investicioni profil opštine Laktaši

Investicioni profil opštine Laktaši

Opis: Investicioni profil sadrži ključne informacije o opštini Laktaši kao atraktivnom mjestu za investiranje i razvoj poslovanja, a pripremljen je u okviru projekta LocalInterAct mreža.

Godina izdanja: 2018.

Preuzmi investicioni profil