Izrađen veb-sajt i veb-šop za vinariju Đordan Group iz Trebinja

Izrađen veb-sajt i veb-šop za vinariju Đordan Group iz Trebinja

Preduzeće „Đordan Group d.o.o“ iz Trebinja je jedno od malih i srednjih preduzeća koje je podržano u uvođenju inovacija kroz sredstva vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM).

Projekat je obuhvatao usluge tehničke podrške za uvođenje unapređenja u sistemu prodaje u skladu sa ciljevima projekta. Usluge tehničke podrške podijeljene su na: kreiranje identiteta brenda i izradu veb-sajta uključujući veb-šop.

Projekat uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća sa područja grada Trebinja je provela Razvojna agencija Grada Trebinja, u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2020 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.